Stichting Vriendenclub 'Somerens Lust’

 

Het doel van de Vriendenclub van Muziekvereniging Somerens Lust is het bieden van mentale en financiële steun aan alle geledingen van de Muziekvereniging.
De financiële steun wordt geboden door de jaarlijkse bijdrage van de leden van de Vriendenclub.

Zij storten ieder jaar €50,- waarmee de Vriendenclub de vereniging steunt in de aanschaf van essentiële zaken, zoals nieuwe instrumenten, maar ook uniformen.
Zo schonk zij, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Muziekvereniging in 1999, de complete uniformering voor de 100 muzikanten van de harmonie en de slagwerkgroep.

 

De mentale steun bestaat voornamelijk uit de actieve betrokkenheid van de Vriendenclub bij evenementen van de Muziekvereniging.

De leden van de Vriendenclub zijn actief betrokken bij onder andere het jaarlijkse dauwtrappen op de eerste zondag van mei, het nieuwjaarsconcert en de concoursen van Muziekvereniging Somerens Lust.
Zo was de vriendenclub vertegenwoordigd tijdens de concertreizen, de concoursen en de landskampioenschappen in 2001 en 2005.

Door de jaren heen hebben de Vrienden laten zien een onmisbare steun te zijn voor de vereniging, zonder welke vele ambities niet  waren gerealiseerd.  

 

De Vriendenclub vindt haar oorsprong in de eeuwfeestviering in 1974 van de toenmalige Fanfare Somerens Lust.

Naast de vele activiteiten om gelden binnen te halen voor de nieuwe uniformering en het uitgeven van het gedenkboek “Kroniek Fanfare Somerens Lust 1874-1974” van de hand van Dré Remery, zijn tijdens dit eeuwfeest ook het Majorettenkorps en de Vriendenclub opgericht.

Inmiddels bestaat de club uit 180 leden.