Donateurs

Een onmisbare bron van inkomsten voor Somerens Lust zijn de gelden die ontvangen worden van onze vaste donateurs.

Het donateurbestand van Muziekvereniging Somerens Lust omvat enkele honderden donateurs. Velen van hen zijn al sinds 1975, het begin van de donateuractie, ingeschreven.De jaarlijkse vrijwillige bijdrage wordt omstreeks maart van elk jaar door middel van een toegezonden acceptgirokaart geïnd.

Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de vereniging ontvangen alle donateurs ons clubblad het Akkoord.

Nieuwe donateurs zijn altijd van harte welkom.
Aanmelden kan via info@somerenslust.nl .

U kunt ook eenvoudig uw bijdrage overmaken op de rekening van MSL-donateurs. 14 80 88 651 Dan wordt u direct ingeschreven als donateur