Er klinkt MUZIEK door de school!

 Zeer gemotiveerd willen zij leren om muziek te maken met een muziekinstrument. Dat betekent elke week een half uur muziekles op school en thuis veel oefenen. Het is dan ook geweldig om te zien, en vooral te horen dat ze met een flinke inspanning geluid uit het instrument krijgen en dat ze daar muziek mee leren maken. Dat maakt hen trots. Ze hebben plezier. Dat brengen ze over op alle kinderen van hun groep en hun leerkracht. Alle kinderen en leerkrachten van de school horen deze instrumenten, worden nieuwsgierig, komen kijken en verwonderen zich over wat hun schoolgenoten al kunnen. MUZIEK VERBINDT!

 

 
Muziek verbindt mensen, muziek verbindt ook allerlei hersenfuncties. Als school vinden wij het dan ook geweldig dat we met muziekvereniging Somerens Lust zijn gaan samenwerken om deze muzieklessen te kunnen aanbieden in ons onderwijs. We hebben oog voor en voelen het belang voor alle ontwikkelingen bij het opgroeien die belangrijk zijn voor het leven.
 
 
We zien uit naar de eerste uitvoering van alle 45 kinderen samen die nu gedurende 5 maanden muziek leren maken.
 
 
Een muzikale groet,
Laika Cortenbach
Directrice OBS de Ranonkel