Algemene Ledenvergadering,Theo van den Boomen Lid van Verdienste

 President Paul opent de vergadering, blikt terug op een geweldig 2014 en neemt de aanwezigen mee in alle activiteiten die weer op de planning staan voor 2015. En dat is niet mis, dus hou allemaal onze website in de gaten want die activiteiten wilt u niet missen. Na een applaus voor secretaris Niels voor weer een mooi compleet jaarverslag 2014, worden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de status van de uitvoering van ons beleidsplan “In harmonie vooruit”. Dan is het tijd voor onze penningmeester Paul. Ondersteund door een presentatie geeft hij op vakkundige wijze het financiële plaatje van de vereniging weer over 2014 als ook de begroting voor 2015. Na het voorstel tot een andere manier van contributie inning waardoor het allemaal overzichtelijker wordt is het tijd voor herverkiezing van bestuursleden. Malou de Rooij en Niels Maas zijn aftredend en herkiesbaar en worden met positieve schriftelijke stemming herkozen. Dit jaar hebben we ook een bijzondere benoeming. Hij is altijd aanwezig op de ledenvergadering en luistert dan ook nietsvermoedend naar de intro van de president.  Lid van Vriendenclub en promotiecomité, organisator mega loterij, mede initiatiefnemer Summers Spektakel, bestuurslid van het Sponsorcomité. Een tomeloze inzet voor onze vereniging dus een terechte benoeming tot Lid van Verdienste voor Theo van den Boomen. Verbaasd maar heel vereerd neemt Theo de oorkonde en bloemen in ontvangst.

 

En dan is het tijd voor de officiële sluiting waarna we allemaal (sommigen tot in de vroege uurtjes) nog gezellig blijven hangen onder het genot van een drankje.