In Memoriam Jan Swinkels

Vandaag, 10-12-2014, is onze ere-president Jan Swinkels in de leeftijd van 77 jaar overleden.  Een prachtige, betrokken man met een groot M.S.L. hart.
 
Jan was al geruime tijd ziek maar door een longontsteking is er toch nog een  abrupt einde aan zijn leven gekomen. Jan heeft een grote betekenis gehad voor onze vereniging. In 1975 is hij tot de vriendenclub (Someren 100) toegetreden en daarvan is hij lid gebleven tot en met 1978. Hij is in april 1978 gekozen tot President van F.S.L. en deze taak heeft hij tot en met 15 maart 1988 met verve vervuld. Hij is vanaf 1987 tot en met 2000 lid van het promotiecomité geweest en heeft daarna nog jarenlang ons clubblad ’t Akkoord rondgebracht. 
 
Onder zijn leiding is de vereniging in 10 jaar duidelijk opgebloeid. Hij was het gezicht van onze vereniging. Hij heeft de structuur in het bestuur samen met de andere bestuursleden veranderd. De taken werden beter verdeeld en er werden verschillende commissies in het leven geroepen om een betere verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de vereniging te krijgen. En deze structuur is in de loop van de jaren door andere besturen in grote lijnen gevolgd tot op de dag van vandaag. Jan is altijd iemand geweest, die de saamhorigheid en warmte binnen onze vereniging hoog in het vaandel had staan. Hij was oprecht betrokken bij iedereen, die bezig was binnen onze vereniging, van jong tot oud.
 
Voor al zijn verdiensten is hij tot ere-president gekozen en heeft hij de ere-medaille van de Bossche Bond verkregen.
 
Hij is altijd een geweldige ambassadeur van onze vereniging geweest. Door al zijn contacten in het Somerense sociale leven heeft hij onze vereniging  een groter draagvlak in de Somerense samenleving gegeven en daar hebben wij nu nog steeds profijt van. 
 
Hij heeft vele hoogtepunten meegemaakt binnen onze vereniging van kampioenschappen tot en met weekendjes naar St. Pietersleeuw en Riol. Helaas heeft hij van zeer dichtbij samen met zijn familie ook een groot dieptepunt meegemaakt, toen zijn zoon Hans, die toen president van M.S.L. was, plotseling kwam te overlijden. Toch heeft hij daarna ook zijn troost gezocht in de muziek van onze vereniging.
 
Hij is altijd een trouwe supporter gebleven en is altijd trots op zijn club geweest. Hij kwam naar nagenoeg alle concerten en bijeenkomsten van onze muziekvereniging. Zijn enthousiasme na weer een mooi muziekstuk toonde hij op zijn karakteristieke manier: hij stond op om te applaudisseren  vergezeld van een welluidend “bravo”. 
 
Een kleine twee maanden geleden ben ik, samen met ere-president Frans de Lau en vice-president Malou de Rooy nog bij Jan en Maria op bezoek geweest op Eegelshoeve. Hoewel communiceren voor hem heel moeilijk was, sprak hij, toen wij op het punt stonden om te vertrekken, heel zacht met alle kracht, die hij nog in zich had, mij toe: “Doe ze allemaal de groeten.”
 
We verliezen in Jan Swinkels een markante, warme, betrokken en bijzondere man met een heel groot M.S.L. hart. 
 
Jan, rust in vrede.
 
 
Paul van der Weerden
President Muziekvereniging Somerens Lust