Dirigent - Jacco Nefs

Jacco Nefs (1971) studeerde af als klarinettist bij Jan Cober aan het Brabants Conservatorium te Tilburg en bij Sjef Douwes aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, maar koos uiteindelijk voor het dirigeren. Hij studeerde orkestdirectie bij Roland Kieft en David Porcelijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en bij Jac van Steen en Ed Spanjaard aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In de zomers van 2003 en 2004 studeerde hij aan de beroemde Accademia Musicale Chigiana te Siena (Italie) bij Maestro Gianluigi Gelmetti.

In oktober 1994 kreeg hij een vaste aanstelling als klarinettist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine waaraan hij verbonden was tot juni 2002. Vanaf die tijd richt hij zich volledig op het dirigeren.

Als vaste dirigent is hij momenteel verbonden aan een drietal orkesten, te weten Muziekvereniging Somerens Lust (sinds november 2017), de Amsterdamse Tram Harmonie en Orkest Orventus, een semiprofessioneel harmonieorkest dat zich richt op originele composities voor blaasorkest en dat twee maal per jaar een concertserie verzorgt. Van dit orkest is hij ook medeoprichter.
Naast zijn activiteiten als dirigent is hij veelvuldig actief als bewerker en arrangeur in een breed scala van muziekstijlen.